Kumpulan Nasehat Imam Ahmad bin Hambal untuk Kita SemuaAlangkah enaknya yang tidak dijadikan terkenal oleh Allah


Jika ada seorang laki-laki yang mempunyai seratus macam jenis kebaikan dan ia meminum khamar, maka semua kebiakannya akan terhapus dengan khamar yang diminumnya.

Jangan belajar suatu pengetahuan dari orang yang saat mempelajarinya untuk tujuan dunia.


Sumber : Kitab al-Thabaqat al-Kubra (Lawaqih al-Anwar fi Thabaqat al-Akhyar) karya 'Abdul Wahhab al-Sya'rani.