Lirik Sholawat Habib Syekh “Ya Imamarusli”


Edisi khusus “lirik Habib Syekh” dari muslimcirebon.com, adalah persembahkan spesial untuk Syekhermania Se-Wilayah III Cirebon.Lirik Sholawat Habib Syekh “Ya Imamarusli

Yaa imaamar-rusli yaa sanadii

Anta baabullaahi mu’tamadii

Fabidunyaaya wa aakhirotii

Yaa Rosuulallaahi khudz biyadii

Qosaman bin-najmi hiina hawaa

Maal mu’aafaa was-saqiimu sawaa

Fakhla’il kaunaini ‘anka siwaa

Hubba maulaal ‘urbi wal ‘ajami

Sayyidus-saadaati min mudlori

Ghoutsu ahlil badwi wal hadlori

Shoohibul aayaati was-suwari

Manba’ul ahkaami wal hikami

Qomarun thoobat sariirotuhu

Wa sajaayaahu wa siirotuhu

Shofwatul baarii wa khiirotihi

‘Ad-lu ahlil halli wal haromi

Maa ro-at ‘ainun wa laisa taroo

Mitsla Thooha fiil waroo basyaron

Khoiru man fauqots-tsaroo atsroo


Thoohirul akhlaaqi wasy-syiyami