Header Ads

Humood (Lughat Al-‘Aalam) Versi Bahasa Arab (Video dan Lirik)


Yaa jinaanan, yaa hananan, yaa 'uyunan batat lanaa saahiraat
Yaa malaanan, yaa amaanan, ya rahiiqon, min zuhuurii 'aaqirah
Lan nuwaffiiki syukroka ffaa'iqi, fallahu yajziiki jinaanal akhiraat

Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi
Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi

Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi
Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi

Munduu lidtu
Waharful miimi taraaqasa bifamii
Fayudaa'ibuni wayu'aanisu qalbi fizzulamii

Munduu lidtu
Waharful miimi taraaqasa bifamii
Fayudaa'ibuni wayu'aanisu qalbi fizzulamii

Fayusya'unnuuuru biainaayya ooo biainaayya
Waanthiqu ummi
Mama...anne...ibu...immayer...mamo...madre...ummaa...ummii

Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi
Kullu lughaatil 'aalami tantiqu bismiki ummi
Watadhummu syifaahan watunaadi laki ya ummi

Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi
Mama yummaya yammaya mamtiya mamiya ummi

No comments

Powered by Blogger.